O obci Nová Kelča

Obec Nová Kelča patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Vranov nad Topľou,  región Holčikovce. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 335, z toho je v predproduktívnom veku 16%, v produktívnom 58% a v poproduktívnom veku 26%.  Starostom obce je Mária Telepunová.
Čítajte viac...

Chotár – prírodné pomery

Chotár obce patrí do teplej klimatickej oblasti, priemerná ročná teplota sa pohybuje okolo 8°C.Najteplešia priemerná teplota je 18°-19°C, najchladnejšie -4°C. Priemerný úhrn zrážok je 660 mm, maximum pripadá na júl (90 mm) a minimum na marec (34 mm).

Z hydrografického hľadiska územie Novej Kelče patrí do povodia Ondavy, ktorá pramení pod hrebeňom štátnej hranice s Poľskom. Výstavbou priehrady Domaša sa vytvorili možnosti jej využitia od národohospodárskych cez ekonomické až po turisticko-rekreačné.
Čítajte viac...

História obce

Obec vznikla v roku 1965 namiesto zaniknutých obcí Kelča a Veľká Domaša.
Časť obyvateľov pracovala v tehelni, v lesoch, v závodoch v Košiciach, Michalovciach, Stropkove a vo Svidníku, časť na miestnom Štátnom majetku.
Pôvodná obec Kelča je doložená z roku 1404 ako Kwlche, neskôr ako Kewlche (1408), Kelcze (1430), Kewche (1454), Kelcza (1773); po maďarsky Kelcse.
Počiatky Kelče možno položiť pred 13. storočie. Obec bola osídlená na domácom (slovenskom) zvykovom práve. Ďalšie obce osídlené v 13.-15. storočí boli na nemeckom alebo valašskom práve.
Čítajte viac...