O obci Bžany

Obec patrí do Prešovského samosprávneho kraja, okres Stropkov, región Zelené Beskydy Bukovce. Počet obyvateľov obce sa pohybuje okolo 165, z toho je v predproduktívnom veku 20%, v produktívnom 58% a v poproduktívnom veku 22%.  Starostom obce je Miroslav Fečko.

Bžany ležia na západnom brehu vodnej nádrže Veľká Domaša na rieke Ondava. Nadmorská výška v strede obce je 165 m n. m. a v chotári 150 - 400 m n. m. Mierne členitý povrch chotára tvoria vrstvy flyšu, rozloha chotára je 1706 ha. Prevláda les s porastom duba, buka a hrabu.
Čítajte viac...

Obecné symboly

Pri pátraní po histórii obecných symbolov  sa na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať so znamením, nedochovali sa ani druhotné správy, poukazujúce na existenciu staršieho pečatidla s pečatným obrazom využiteľné ako podklad pre vytvorenie erbu.
Čítajte viac...

História obecných symbolov

Ako všetky obce v minulosti, ani Bžany doteraz nemali a v minulosti ani nemohli mať vlastný erb. Vznik erbov siaha do raného stredoveku, do krajín západnej Európy. Spočiatku ich používala výlučne šľachta, a to z čisto praktických dôvodov. V dobe, keď neexistovali uniformy a šľachtici na koňoch bojovali v brnení, slúžil štít so znamením na odlíšenie jednotlivých rytierov v boji.
Čítajte viac...

História obce

Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo roku 1365. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1372.  Názvy obce sú doložené z roku 1410 ako Bospathaka, Bozpataka, neskôr ako Bozyas (1474), Bzanye (1773), Bzanné (1808), Bžany (1920); po maďarsky Bodzás. Bola majetkovou súčasťou panstva Čičava. Neskôr ju vlastnili Barkóczyovci a Szirmayovci. V roku 1600 malo sídlisko asi 5 poddanských domov.
Čítajte viac...