Domašu v ramci infocesty navštívili slovenskí novinári

  • PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 

Prevzate z: www.vranovske.sk Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš, ktorej zakladajúcimi členmi sú mestá Humenné, Snina, Medzilaborce, Vranov nad Topľou, obec Malá Domaša a podnikatelia z tohto regiónu, pripravila počas víkendu prezentačný workshop spojený s infocestou pre novinárov.Sobotňajšou zastávkou zástupcov „siedmej veľmoci“ boli mesto Vranov nad Topľou, kde ich prijal primátor Ján Ragan, Bazilika minor Narodenia Panny Márie, potom sa presunuli do areálu Lysá hora vo Vyšnom Kazimíri a gro ich programu patrilo Domaši. Po predstavení vodného diela riaditeľkou Správy povodia Bodrogu Evou Kolesárovou absolvovali výlet loďou. 


Napriek tomu, že poslanec PSK a starosta obce Malá Domaša Jaroslav Makatúra hodnotil túto iniciatívu OOCR pozitívne, pretože si uvedomuje nevyhnutnú potrebu propagácie regiónu, mrzí ho, že Domaša doteraz nedokázala využiť svoj potenciál naplno.
 
Ako jeden z príkladov uviedol zanedbávanie odvádzania dane z ubytovania. „V tomto za ostatnými regiónmi na Slovensku o dosť zaostávame. Strediskám, ktoré daň odvádzajú, sa to vracia a vďaka tomu môžu svoj potenciál znásobiť.
 
S touto filozofiou sa v našich podmienkach musíme v budúcnosti vysporiadať, lebo kým ostatní budú bohatší, my budeme chudobnejší,“ zdôraznil J. Makatúra. Zároveň by si prial, aby sa Domaša rozvíjala kontinuálne ako celok. Ako dodal, pokiaľ nebude vystupovať ako jedna destinácia a medzi jednotlivými strediskami budú rozdiely v kvalite, i úrovni poskytovaných služieb, cestovný ruch sa v jej okolí dopredu nepohne.
 
„Pre mňa je prekvapením, že Malá Domaša je zakladajúcim členom OOCR, no ostatné obce, kde majú strediská cestovného ruchu, sa k nám nepridali. Rovnako si neviem, predstaviť, že by som raz do roka, ako je tomu na Monike, nepokosil trávu alebo sa nestretol s chatármi.
 
Infocesta pre novinárov sa v podmienkach OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš konala prvýkrát. Keďže sa stretla s úspechom, v budúcnosti sa počíta s jej pokračovaním.
 
„Naši členovia prijali túto myšlienku pozitívne, pretože v zahraničí sú podobné stretnutia s novinármi a ľuďmi podnikajúcimi v cestovnom ruchu štandardnou formou prezentácie. Radi by sme na túto prvú akciu nadviazali a v roku 2015 pripravili tri takéto infocesty,“ načrtol plány riaditeľ OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš Vladimír Grešner.

Cykloturistika

Rybolov

Vodné športy

uvod3