Východniari hovoria jasnou rečou Loď Ondava patrí na Ondavu

 • PDF
Užívateľské hodnotenie: / 0
NajhoršíNajlepší 

Samosprávy v okolí Domaše a regiónu Vranova sa snažia získať loď na Domašu už viac ako rok. Cieľom bolo získať nevyužívanú loď Ondava, ktorú vlastní Slovenský vodohospodársky podnik. Objavila sa však zaujímavá exkluzívna zmluva o jej prevádzke.

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstvo životného prostredia vo februári 2016 informovalo prostredníctvom svojho hovorcu verejnosť, že sa našla vhodná loď pre Domašu, ktorá je vo vlastníctve SVP š.p. a boli vyčlenené prostriedky aj na jej opravu pre väčší komfort pasažierov, aby mohla brázdiť vody Domaše už najbližšiu letnú turistickú sezónu.

 

Loď Ondava, ktorú chceli východniari na Domašu

 

 

Nešlo však o loď Ondava, ktorú chceli východniari na Domašu ale o menšiu loď asi pre 25 ľudí, ktorá sa v súčasnosti nachádza podľa našich informácií v Nitre. Prevádzkovať by ju mal SVP š.p. – oblastný závod Trebišov.

 

Loď, ktorá má prísť na Domašu

(foto Vranovské Spektrum)

 

 

Verejnosť sa tomuto kroku potešila, dôchodcovia z domovov dôchodcov aj študenti začali plánovať letné výlety po Domaši. Krst lode je naplánovaný na 18. Júla na podujatí Miss Domaša so skupinou Tublatanka a ich hitom „Loď, ktorá sa plaví do neznáma“.

 

Prečo sa nemohla presunúť na východ loď Ondava?

Na povrch vyplávala zmluva, ktorá hovorí za všetko. Stanovisko vodohospodárov bolo, že loď Ondava je prenajatá a preto sa našla iná alternatíva vhodná pre Domašu. Na východe sa nikdy nevzdali myšlienky presunúť loď Ondava a rešpektovali stanovisko.

 

To všetko do momentu, kým neuzrela svetlo sveta zmluva o prevádzke štátnej lode Ondava na Dunaji. Zmluva vyvoláva u každého východniara oprávnené rozpaky. Pozrite si fakty a posúďte sami.

Aké sú fakty?

Štátny Slovenský vodohospodársky podnik Oblastný závod v Bratislave uzatvoril vo februári 2016 so súkromnou spoločnosťou z Bratislavy Zmluvu o prevádzke lode Ondava na 5 rokov do roku 2020. Zmluva je uverejnená v Centrálnom registri zmlúv. Jedná sa presne o tú istú nevyužívanú loď Ondava, o ktorú žiadali samosprávy a východniari z okolia Domaše.

V čom je teda problém?

Na zaostalý a chudobný východ sužovaný vysokou mierou nezamestnanosti, teda na Domašu, kde nie je žiadna vyhliadková loď Slovenský vodohospodársky podnik posiela malú staršiu loď pre asi 25 ľudí. V Bratislave si nechali kvalitnú loď Ondava asi pre celkovo 150 – 200 ľudí, ktorá má napríklad vytápanie, sociálne zariadenia a podobne.

Loď Ondava neslúži štátnemu podniku, ale súkrmoníkovi na základe exkluzívnej zmluvy. V Bratislave, kde je množstvo súkromných lodných prepravcov štátny podnik SVP teda evidentne dotuje plavby pre vybraného súkromníka. Podmienky sú naozaj exkluzívne.

Akú zmluvu uzatvoril štátny podnik SVP Bratislava so súkromníkom?

Pointa je v tom, že zmluva zaväzuje štátny podnik SVP, že bude poskytovať služby - plavby svojou vlastnou loďou súkromnej firme podľa jej požiadaviek. Štátny podnik pristaví súkromníkovi loď na jeho mólo vždy od 1. mája do 15. októbra, čiže v top letnej turistickej sezóne.

K čomu sa zaviazal štátny podnik podľa zmluvy so súkromnou firmou?

 

 • - SVP š.p. zabezpečuje všetky pohonné hmoty na plavbu loďou
 • - SVP š.p. zabezpečuje kapitána a personál, ich mzdy a odvody ( cca 4 osoby ) kapitán 1 x, strojník 1 x, lodník 2 x
 • - SVP š.p. zabezpečuje opravy a údržbu lode
 • - V prípade poruchy lode SVP š.p. zabezpečí podľa možností náhradnú loď
 • - SVP š.p. platí upratovanie lode, jej všetkých priestorov, sociálnych zariadení a podobne
 • - SVP š.p. platí zákonnú a asi aj havarijnú poistku
 • - SVP š.p. garážuje loď v zime
 • - SVP š.p. nesmie konkurovať s plavbami súkromníkovi, s ktorým má zmluvu. (poznámka: štátnu loď si neviete objednať od štátu, musíte ísť cez súkromníka )
 • - SVP š.p. môže uskutočniť plavbu na vlastnej lodi ako exkurziu len v prípade, že mu to súkromná firma umožní a nekoliduje to s jej plavbami. ( poznámka: štát vlastní loď, ale súkromná firma určuje, či s ňou môžu vyplávať )
 • - SVP š.p. sprístupní loď hodinu pred plavbou ak chce súkromná firma pripraviť catering na lodi pre svojich zákazníkov

Akú povinnosť má podľa zmluvy súkromník - objednávateľ?

 

 • - Poskytne svoje mólo na kotvenie lode ( poznámka: nelogické, SVP má svoj prístav)
 • - Poskytuje mostík na nastupovanie cestujúcich ( poznámka: SVP má vlastné mostíky )
 • - Upratuje loď, ale iba po svojich turistoch ( poznámka: fľaše od piva a pod)
 • - Poskytuje elektriku v prípade potreby ( poznámka: nelogické, loď má vlastný generátor, elektrika je potrebná v prípade, že sa vybije lodná batéria )
 • - Stráženie lode (nelogické, štát má vlastné objekty a strážnu službu ).
 • - Zabezpečuje catering (občerstvenie na lodi)

Koľko platí súkromná firma štátnemu podniku SVP?

Podmienky sú naozaj exkluzívne:

 

 • Mesačne platí súkromná firma štátu paušál 1133,- EUR s DPH za celú vyhliadkovú loď. V tom už má súkromná firma zahrnutých 7 hodín plavby. Tento paušál platí firma štátnemu podniku SVP, ale iba v sezóne od 1.mája do 15. októbra príslušného roka.
 • Ďalšia exkluzívna podmienka v zmluve okrem iného hovorí, že ak súkromná firma nevyčerpá 7 hodín plavby, tak sa paušál kráti 1/7 za každú hodinu plavby, ktorá sa neuskutoční. To znamená, že ak si súkromná firma neobjedná ani jednu plavbu za mesiac, neplatí nič, pričom loď má k dispozícii na svojom móle. Jedným slovom, neriskuje ani jeden cent.
 • Ak by si súkromná firma objednala viac ako 7 hodín plavby, štátny podnik SVP jej bude účtovať sumu 115,- EUR s DPH za každú hodinu plavby na paušál. V praxi to znamená toľko, že ak firma uskutoční plavbu so 120 ľuďmi na palube po 10,- EUR, zinkasuje 1200,- EUR a štát zarobí 115,- EUR vrátane DPH.Okrem toho súkromník zabezpečuje aj občerstvenie, čo sú ďalšie tržby a následný zisk.

 

Celá zmluva tu: EXKLUZÍVNA ZMLUVA O PREVÁZDKE LODE ONDAVA

 

Túto loď s barom poskytuje štátny podnik exkluzívne súkromníkovi v Bratislave za 115,- EUR na hodinu vrátane posádky, upratovania a opráv.

 

 

Otázky, ktoré si oprávnene kladie každý východniar:

 

1. Prečo štát aj za peniaze nás východniarov dotuje biznis súkromnej firme na Dunaji?

 

2. Prečo má súkromná firma podnikať na úkor štátu a konkurovať iným súkromným prepravcom?

 

3. Prečo by mal štát dotovať prevádzku lode na Dunaji, kde je množstvo súkromných prepravcov?

 

4. Prečo by nemohol štát prevádzkovať loď Ondava za rovnakých podmienok na Domaši?

 

5. Prečo by štát nemohol takto podporiť zaostalý región s vysokou mierou nezamestnanosti?

 

Čo dokazuje zmluva?

Zmluva, ktorú uzatvoril štátny podnik SVP v Bratislave dokazuje, že štátny podnik má dostatok zdrojov a vie podporovať prevádzku lode Ondava a dokazuje aj to, že v Bratislave ju naozaj nevie zmysluplne využiť.

 

Jediným pozitívom Zmluvy o prevádzke lode Ondava je to, že sa dá vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 2 mesiace.

 

Je v záujme všetkých ľudí na východe Slovenska, aby štátny podnik okamžite vypovedal túto zmluvu a bezodkladne presunul loď Ondava na Domašu pod SVP š.p. oblastný závod Trebišov.

 

Čo všetko prinesnie presun lode Ondava na východ?

 • - Rozvoj zaostalého regiónu
 • - Viac práce pre ľudí na východe v cestovnom ruchu

 

Exkluzívna zmluva na prevádzku lode už aktivovala Občianske združenia v okolí Domaše, ktoré pripravujú petíciu za presun lode Ondava v rámci Slovenského vodohospodárskeho podniku z Dunaja na Domašu pod závod Trebišov.

 

 

Cykloturistika

Rybolov

Vodné športy

uvod3