Hrádzu Domaše sprístupnia pre peších a cyklistov po 24 rokoch

  • PDF
Užívateľské hodnotenie: / 3
NajhoršíNajlepší 
Hrádza vodnej nádrže Domaša, ktorá spája rekreačné strediská Dobrá a Monika, bude po 24 rokoch opäť prístupná pre peších a cyklistov.


KVAKOVCE. Cestu na hrádzi vodnej nádrže Domaša bude môcť po 24 rokoch znovu využívať verejnosť.

Predseda komisie cestovného ruchu Obecného zastupiteľstva v Kvakovciach, okres Vranov nad Topľou, Antonio Janev dnes informoval o dohode obce so Slovenským vodohospodárskym podnikom, že od 16. júla bude cesta na priehradnom múre otvorená v stanovenom režime pre chodcov a cyklistov. Motorové vozidlá po nej nebudú môcť prechádzať.

"Verejnosť bude môcť po priehradnom múre voľne prechádzať. Spája dve významné strediská Domaše - Dobrú a Moniku. Starší chatári si ešte určite pamätajú, ako sa tu dalo niekedy voľne korzovať. Myslíme si, že otvorenie priehradného múru prispeje k rozvoju cestovného ruchu na Domaši," povedal Janev.

Vyhnú sa 16-kilometrovej obchádzke

Zdôraznil, že ak sa chcel niekto presunúť z jedného strediska do druhého, musel absolvovať zhruba 16-kilometrovú trasu. Otvorením priehradného múra vznikajú nové možnosti hlavne pre peších turistov i cyklistov.

"Mám tu chatu od roku 1968 a viem, že uzatvorenie tejto cesty znepríjemnilo život viacerým ľuďom. Sú prípady, že niekto z rodiny má chatu na tejto strane a druhý na Monike a keď sa chceli cez dovolenku navštíviť, museli ísť dokola," povedal chatár z Kvakoviec Milan Reich.

Dodal, že sprístupnenie cesty výrazne prispeje aj rozvoju stredísk, lebo sa tu konajú kultúrne a spoločenské akcie a takto ich budú môcť navštevovať rekreanti z oboch stredísk.

Trasu vyskúšajú na cyklopodujatí

Slávnostné otvorenie cesty sa uskutoční v sobotu pri príležitosti cykloturistického podujatia Okolo Domaše. Štart je naplánovaný na 10. hodinu v stredisku Dobrá, kde je i cieľ. Podujatie už po 4-krát organizuje Občianske združenie MEGA a očakávajú na ňom približne 600 účastníkov.

"Trasa prvýkrát vedie po ceste na priehradnom múre. Meria približne 45 kilometrov a prechádza cez osem rekreačných stredísk. Je vhodná pre všetky kategórie, doteraz najmladší účastník, ktorý ju absolvoval, mal šesť rokov, tento rok máme napríklad prihláseného 78-ročného cyklistu," povedal organizátor podujatia Martin Pipa. Dodal, že v stredisku sa napokon uskutoční kultúrny program.

Veľkým problémom je nízka hladina

Predstavitelia obce Kvakovce dnes konštatovali, že pomerne veľkým problémom, ktorý nepochybne ovplyvňuje cestovný ruch, je výška hladiny vodnej nádrže. Pri nízkom stave, ktorý je napríklad v týchto dňoch, vznikajú najmä v hornej časti nádrže medzi plážami a vodou rozsiahle bahnisté plochy.

V tejto súvislosti obce okolo Domaše požiadali vodohospodárov o zmenu manipulačného poriadku, aby sa vypúšťalo menej vody.

"My by sme chceli mať zagarantovanú nejakú minimálnu hladinu počas letnej turistickej sezóny, aby sme mali zabezpečený stav, aby boli funkčné strediská," povedal hlavný kontrolór obce Kvakovce Radovan Kapraľ.

Vodná nádrž Domaša zasahuje do územia okresov Vranov nad Topľou a Stropkov. Zatopená plocha nádrže predstavuje asi 1510 hektárov. Zemná sypaná hrádza priehrady má výšku 35 metrov a dĺžku 350 metrov.

Cykloturistika

Rybolov

Vodné športy

uvod3