Zoznam pamätihodnosti

Údolie smrti

Symbolika, ktorá pripomína ťažké tankové boje v Údolí smrti v období 25. – 27. Októbra 1944. Svedectvom týchto bojov sú v teréne umiestnené tanky a bojová technika v obciach Kapišová, Kružlová, Nižná Písaná, Vyšná Písaná, Svidnička, Vápeník a Dobroslava.

Vojenské múzeum Svidník

Vzniklo 2. Júna 1965. V expozícii múzea sú prezentované dejiny vojenstva na východnom Slovensku v rokoch 1914 – 1945. Nachádzajú sa tu autentické exponáty z 1. a 2. Svetovej vojny, ktoré súvisia s bojmi Karpatoch.

Dukliansky priesmyk

Pamätník bol postavený v roku 1949, je vysoký 28 metrov. Súčasťou pamätníka je cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1. Čs. armádneho zboru. V roku 1962 bol pamätník vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

EKO v Stropkove

Stála expozícia výtvarných diel akad. maliara Františka Veselého.

Stropkov vo fotografiách Ľubomíra Karamana

Stála expozícia, vestibul Turistického informačného centra v Stropkove.

Historicko-poznávací okruh pod hradom Čičva

Projekt je prepojením 7 obcí regiónu pod hradom Čičva. V každej obci boli vybudované altánky a informačné tabule poskytujúce komplexné informácie o histórii, ale aj súčastnosti každej obce.

Múzeum Andyho Warhola, Medzilaborce

Bolo otvorené 30. júna 1991.Stála expozícia múzea bola koncipovaná tak, aby vizuálne i obsahovo pojala súvislosť všetkých faktov okolo zriaďovaní múzea i samotného Andy Warhola. Úmyslene vo vstupnej časti expozície boli inštalované diela vynikajúceho rusínskehoinsítneho výtvarníka Michala Siríka s tematikou folklóru a národopisu. Akási ilustrácia života Rusínov na dedine v rokoch, keď tu žili umelcovi rodičia.

Hrad Čičava

Prvá písomná zmienka o hrade Čičave pochádza z roku 1270. V roku 1316 daroval magister Peter Mikulášovi Peresovi, kapitánovi na hrade Čičava majetok Tuzsér a to za úspešnú obranu čičvianskeho hradu. Hrad bol teda s najväčšou pravdepodobnosťou vystavaný v rokoch 1309 -1316 potomkami Reynolda.

Hrady okolia

Krajinársky pútavé zrúcaniny hradu na pomerne strmom severnom výbežku Klokočín 338 m nad riekou Laborec v Ondavskej vrchovine, vzdialenosť od Domaše: 15 km Severovýchodne.
Hrady : Brekov, Jasenov, Michalovský, Holumnický, Brezovický, Chmeľov, Čičava, Gaboltkov, Haniská, Hertník, Jasenov, Kamenica.
Kaštieľ: Humenné

Červený kláštor

Areál kláštora je na východ od obce Červený Kláštor, ktorá leží 6 km na východ od Spišskej Starej Vsi. Nachádza sa pri vtoku potoka Lipník do Dunajca vedľa cesty z Hniezdneho do Spišskej Starej Vsi. Pri areáli je strážené parkovisko. Súčasťou je aj múzeum.

Stále expozície v Bardejove

Navštívte stále expozície v Bardejove: Historická expozícia, Slobodné kráľovské mesto Bardejov, Radničné nám. 48, Bardejov, Tel.: 054 - 474 6038, Historická expozícia: Bardejov - Slobodné kráľovské mesto.
Je umiestnená v historickej budove: goticko - renesančnej radnice postavenej v rokoch 1505 - 1511. Prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky v roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život. Najväčšia pozornosť je venovaná 15. a 16. storočiu, kedy Bardejov dosiahol vrchol slávy a bohatstva. Vystavené exponáty dokumentujú rozvinutú remeselnú výrobu, cechový život, obchod, textilnú výrobu, sposob a výkon mestskej samosprávy, mestské právo a obranu, stredovekú knižnú kultúru, školstvo a výtvarné umenie.

Expozícia Ikony
Špecializovaná umelecko - historická expozícia: IKONY
Je jedinou samostatnou špecializovanou expozíciou ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku. Sú tu vystavené ikony - maľby na dreve od 16. do polovice 19. storočia, na ktorých návštevník môže sledovať vývin ikonopisnej tvorby karpatských ikon. K ďalším exponátom patria ikony na plátne s tematikou Posledného súdu, vyšívané cirkevné rúcha a cirkevný mobiliár.

Prírodovedná expozícia
Príroda severovýchodného Slovenska a jej ochrana
Expozícia predstavuje návštevníkom charakteristických zástupcov flóry, ale najmä fauny severovýchodného Slovenska (orografické celky Čergov, Ondavská vrchovina, Pieniny, Busov, Ľubovnianska vrchovina). Expozícia je členená ekologicky, na biotopové celky. Návštevník spoznáva vystavené živočíchy a rastliny v zjednodušene znázornenom prírodnom prostredí, podobne, ako žijú vo voľnej prírode. Vyše 1700 exponátov z našej prírody doplňa stála výstava svetovej exotickej fauny, ktorá je delená podľa jednotlivých zoogeografických oblastí (zastúpená je celá Európa, sev. časť Ázie, sev. Afrika, Amerika, Čína, Kuba).

Stále expozície v Bardejovských Kúpeľoch

Národopisná expozícia
Vila Rákoci, Bardejovské Kúpele
Všetky tieto expozície sú umiestnené vo vile Rákoci, ktorá bola vybudovaná na začiatku 19. storočia. Národopisná expozícia prezentuje kroje, domácu výrobu a výrobky ľudových remeselníkov z Horného Šariša. Podáva názorný obraz o živote predošlých generácií. Ľudový odev je tu zdokumentovaný vo vývojových etapách. Remeslá sú inštalované v dvoch rovinách. Zachytávajú vývoj remesla a zároveň technológiu výroby.

Skanzen - Múzeum ľudovej architektúry
V centre Bardejovských Kúpeľov a.s. je sústredená expozícia Šarišského múzea - Múzeum ľudovej architektúry (Skanzen), dokumentujúca staré slohy stavieb, vrátane zariadenia a pracovných nástrojov z karpatskej oblasti. Na tomto mieste sa usporadúvajú rôzne kultúrne podujatia s vystúpením folklórnych súborov piesní a tancov z rôznych regiónov Slovenska.
Zaujímavosťou sú prezentácie remeselníkov s ukážkou ich tvorby - hrnčiarskej, kováčskej, tkáčskej, rezbárskej.

Ďalšie kultúrne možnosti:

 • Drevené kostolíky
 • Expozícia literárne tradície východného Slovenska, Župčany
 • Expozícia ľudovej architektúry a bývania, Humenné
 • Expozícia ľudovej architektúry, Kežmarok
 • Dom fotografie, Poprad
 • Šarišská galéria, Prešov
 • Tatranská galéria, Poprad
 • Krajské múzeum, Prešov
 • Ľubovnianske múzeum, Stará Ľubovňa
 • Mestské múzeum KMP - Sabinov
 • Múzeum Tatranského národného parku, Tatranská Lomnica
 • Múzeum Ukrajinsko - Rusínskej kultúry, Svidník