Herľany

1118243035.jpgObec známa výskytom jediného gejzíru v republike. Písomne doložená v r. 1487, patrila panstvu Trebišov. V r. 1964 k obci pričlenili časť Žirovce. V obci je 5 prameňov studenej slanej zemito-uhličitej vody, známych už v 17.stor. Z nich jeden prameň známy ako Herliansky gejzír bol vyvŕtaný v r. 1870-1875 a tým sa prameň umelo aktivizoval. Erupčné intervaly boli spočiatku po vrte 3-9 hodinové, neskôr sa predlžovali, v súčasnosti sa erupčná činnosť opakuje v 32-34 hodinových intervaloch.

Prameň sa používal na pitnú, ale aj na kúpeľnú liečbu, pre ktorú sa voda umelo ohrievala. V letnej sezóne Herľany disponovali počtom 500 lôžok. Od r. 1908 do 1. svetovej vojny patrili Herľany medzi najvýznamnejšie kúpele na Slovensku. Svoj kúpeľný ráz stratili po 2. svetovej vojne, keď sa neobnovili vojnou poškodené časti a neobnovila sa ich funkcia. Zostala tu klasicistická kúpeľná budova z polovice 19. stor. Dnes je tu rekreačné stredisko Technickej univerzity v Košiciach.
Asi 5 km na juhovýchod od Herlian, nad obcou Vyšná Kamenica v údolí Kamenického potoka je malá vodná nádrž. Pri nej rekreačná oblasť s možnosťou kúpania, vodných športov, s ubytovacími a stravovacími službami.