Rankovce, Rankovské skalky

1118314583.jpgObec sa spomína v r. 1332 – 1335, patrila Perényiovcom, neskôr panstvu Trebišov. Kostol evanjelický, klasicistický z konca 18. stor., rozšírený v 19. stor. Pôsobisko Jána Hlavíka (1805 – 1862), zberateľa ľudových piesní a Jonáša Záborského (1820 – 1876), spisovateľa. Na cintoríne sú drevené stĺpové náhrobníky s polokruhovými končistými a rozoklanými hlavicami, zdobené vruborezom a zúbkovaním. Kyslá minerálna voda. Rankovské skalky: Prírodná rezervácia, vyhlásená v r. 1976, novelizovaná v r. 1988, výmera 23,7 ha. Ochrana skalného komplexu Slanských vrchov so spoločenstvami vzácnych a ohrozených druhov rastlín. Výrazná krajinná dominanta s typickou ukážkou lávových vyvrelín. Preslnené a vyhriate vrcholky a hrany andezitových skál v podobe veží, homolí a bášt pokrýva xerotermná vegetácia. Vzácny prípad droliny andezitových konglomerátov na úpätí skál.