Hanušovce nad Topľou

1118317184.jpgV súčasnosti mestečko, k 26.5.2001 mali 3582 obyvateľov, pamiatková zóna. Obec bola založená na zákupnom práve po r. 1312, spomína sa od r. 1332, keď dostala výsady zemepanského mestečka a trhové právo. Obyvatelia boli hlavne roľníci a remeselníci. Kostol rímskokatolícky ranogotický z 13. stor., v 18. stor. zbarokizovaný.

Kostol evanjelický klasicistický z r. 1783, empírovo upravený v r. 1820. Kaštieľ renesančný z r. 1564 s neskoršími úpravami. Kaštieľ renesančno-barokový z polovice 18. stor., štvorvežový s arkádami, na fasáde barokové štukové ornamenty, barokové mreže na oknách (dnes v ňom sídli vlastivedné múzeum s expozíciou histórie a prírody okresu Vranov nad Topľou). Hanušovský viadukt je vzácnou technickou pamiatkou, patrí k najväčším v strednej Európe, jeho zvláštnosťou je oblúk. Autokemping v lokalite Grodzin s chatovou osadou. V chotári je sírnatý minerálny prameň.

Foto: Emil Schenk