Kladzany

1118319060.jpgObec sa spomína od r. 1391, patrila panstvu Nižný Hrušov a ďalším zemepánom. Osídlenie koncom eneolitu a začiatkom doby bronzovej – východoslovenské mohyly. Stopy osídlenia v strednej a mladšej dobe bronzovej. Kostol evanjelický, klasicistický z r. 1812, opravený po r. 1950. Pôsobili tu Samuel Fabry (1769-1826), ľudovýchodný pracovník a zberatelia ľudových piesní Adam Hlovík (1792-1859) a Ján Hlovík (1805-1862), pôvodne tunajší evanjelickí kňazi.