Domaša opäť klesla, ľudia sú nespokojní

  • PDF
Užívateľské hodnotenie: / 7
NajhoršíNajlepší 
Domaša opäť klesla, ľudia sú nespokojní

Podľa Krajského úradu životného prostredia v Prešove je v lete nevyhnutný zaručený odtok z Domaše 4,9 metra kubického vody, zníženie by malo negatívny dopad na kvalitu vodného toku Ondava pod priehradou.

PREŠOV/KVAKOVCE. Aj teraz v lete sa opakuje nepriaznivá situácia na vodnom diele Domaša. Starostovia okolitých obcí, prevádzkovatelia rekreačných stredísk a majitelia chát sa sťažujú na nadmerný pokles hladiny.

Kritizujú, že z nádrže odteká až 4,9 metra kubického vody za sekundu, pričom prítok je len 2,5 metra kubického. Nízka hladina odrádza turistov.
Musia garantovať minimálny odtok

Ako dnes v odpovedi na otázky agentúry SITA uviedol prednosta Krajského úradu životného prostredia v Prešove (KÚŽP) Miroslav Benko, 6. augusta sa uskutočnilo pracovné stretnutie za účasti zástupcu SVP, š.p., OZ Košice, starostu obce Bžany a prednostu KÚŽP v Prešove v rekreačnej oblasti Domaša, na ktorom zúčastnené strany priamo na mieste prehodnotili aktuálnu situáciu súvisiacu s poklesom hladiny vodnej nádrže Veľká Domaša.

„Opatreniami, ktoré nariadil KÚŽP v Prešove sa do konca apríla podarilo dosiahnuť bežnú prevádzkovú hladinu. Zaručený prietok 4,9 m3 za sekundu je nevyhnutný z hľadiska zabezpečenia všetkých funkcií vodnej nádrže, pre ktoré bola vybudovaná, nie z dôvodu zabezpečenia výroby elektrickej energie,“ uviedol prednosta KÚŽP Miroslav Benko.

Doložil, že v roku 2010 Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava vypracoval štúdiu, zo záverov ktorej vyplynulo, že zníženie zaručeného prietoku bude mať nepriaznivý dopad na kvalitu vodného toku Ondava pod nádržou a nebudú dosiahnuté kvalitatívne hodnoty povrchových vôd v zmysle platnej európskej legislatívy.

„Krajský úrad životného prostredia v Prešove bude aj naďalej sledovať vývoj situácie na Domaši. V spolupráci so správcom nádrže, v snahe uspokojenia všetkých subjektov pôsobiacich v dotknutom území, iniciuje pracovné rokovania v záujme hľadania technických možností v oblasti zlepšenia využitia vodného diela Veľká Domaša aj na rekreačné účely,“ uviedol Benko.
Možno zmenia manipulačný poriadok

„Odtok z vodnej nádrže upravuje manipulačný poriadok, ktorý schvaľuje a mení príslušný KÚŽP. Manipulačný poriadok tiež určuje tzv. sanitačný prietok. Ide o minimálny prietok, ktorý musí správca nádrže zachovať, aby nedošlo k ohrozeniu ekologickej stability vodného toku pod vodnou nádržou. Vodné dielo Domaša bolo postavené ako nádrž s viacročným vyrovnávaním hladín – z tohto pohľadu je úplne normálne, že niekoľko rokov je hladina nízka. Z vodohospodárskeho hľadiska je situácia na Domaši úplne v poriadku. Vody je dostatok a Domaša spoľahlivo dodáva vodu,“ uviedol v odpovedi na otázky agentúry SITA manažér pre mediálnu oblasť Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Pavel Machava.

Doložil, že primárnou úlohou vodného diela Domaša je dodávanie vody pre priemyselné účely, retenčná (záchytná) a protipovodňová funkcia. Domaša nebola primárne budovaná na rekreačné využitie.

„Na spoločnom stretnutí sme dospeli k dohode, že SVP, š.p. začne pracovať na možných zmenách manipulačného poriadku. Bude si to však vyžadovať zváženie všetkých dopadov, najmä z pohľadu protipovodňovej ochrany,“ povedal Machava.

Doložil však, že výška hladiny bude vždy závisieť od množstva zrážok. Je však predpoklad, že výška hladiny v prípade dostatku vody bude z pohľadu rekreačného využitia vhodnejšia.

Čítajte viac: http://vranov.korzar.sme.sk/c/6487966/domasa-opat-klesla-ludia-su-nespokojni.html#ixzz25OZ6WCsO

Cykloturistika

Rybolov

Vodné športy

uvod3