História obce

Názov obce  je doložený z roku 1567 ako Turan, neskôr ako Turany (1569), Turanye (1773), Turany (1808), Turiany (1920), Turany nad Ondavou (1948); po maďarsky Turany, Zemplénturány.
Obec patrila panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Jekelfalussyovcov, Horváthovcov, Sennyeyovcov. V roku 1569 mala 13 port, v roku 1715 mala 7 obývaných a 7 opustených domácností, v roku 1787 mala obec 44 domov a 302 obyvateľov, v roku 1828 mala 40 domov a 300 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom.

Za I. ČSR pracovali obyvatelia prevažne na veľkostatkoch. Rozvinuté bolo aj tkáčstvo, košikárstvo a zhotovovanie drevených výrobkov. JRD založené v roku 1952 sa rozpadlo, znovu bolo založené v rokoch 1957 – 58, neskôr bolo spojené s JRD Vyšný Hrabovec a Mrázovce. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove, Tisinci, Čemernom a v Košiciach.
V roku 1963 sa sem prisťahovala časť obyvateľov zaniknutých obcí Petejovce a Valkov.

Petejovce
Obec je doložená z roku 1595 ako Petkafalua, neskôr ako Petejowcze 1787, Petejowce 1808, Petejovce 1920; po maďarsky Petöfalva, Kispetófalva.
Obec patrila panstvu Stropkov, neskoršie Jekelfalussyovcom, Horváthovcom a Sennyeyovcom. V roku 1715 mala 3 opustené a l obývanú domácnosť, v roku 1787 mala obec 17 domov a 106 obyvateľov, v roku 1828 mala 17 domov a 136 obyvateľov. Živili sa poľnohospodárstvom a ovocinárstvom. Obec zanikla v roku 1965 zaplavením vodným dielom Domaša.

Valkov

Obec je doložená z roku 1363 ako Volko, neskôr ako Valkou (1372), Walkov (1410), Valko (1773), Walkow (1808); po maďarsky Valkó, Kisvalkó.
Obec patrila panstvu Čičava, koncom 16. storočia panstvu Stropkov, od 18. storočia rodine Hadik-Barkóczyovcov. V roku 1493 mala 2 opustené a 2 obývané usadlosti, v roku 1715 mala 10 opustených a 8 obývaných domácností, v roku 1787 mala obec 42 domov a 301 obyvateľov, v roku 1828 mala 42 domov a 323 obyvateľov.
Za. I. ČSR to bola poľnohospodárska obec. Zanikla v roku 1965 keď bola zaplavená vodným dielom Domaša.