Obecné symboly

Počas posledných rokov sa vykonali rozsiahle výskumy v obecnej symbolike. Ak sa doteraz nepodarilo objaviť historický znak obce, je malá pravdepodobnosť, že sa v dohľadnej dobe nájde. Lomné má však veľmi vďačný názov, a tak poskytuje možnosť navrhnúť pre obec novotvar. Vychádzajúc teda z názvu obce bolo navrhnuté vytvoriť erb, ktorý bude hovoriacim znakom obce. Nakoľko sa Lomné nachádza v južnej časti Nízkych Beskýd, odporúčalo sa použiť zelený štít.

V jeho pravej polovici – v pravej z heraldického hľadiska – bolo navrhnuté stvárniť strieborný (biely) kamenný lom a v jeho vysekanej časti umiestniť dve skrížené strieborné (biele) kladivká. V tejto podobe sa erb Lomného javí ako vyslovene hovoriaci erb, ktorý navyše plne zapadá do rytmu ostatných slovenských obecných erbov. Ani v najmenšom nebudí dojem novotvaru. Je heraldicky správny a je aj umelecky veľmi pôsobivý.