História obce

Sídlisko založil šoltýs s usadlíkmi okolo roku 1365. Prvý písomný doklad o dedine pochádza z roku 1372.  Názvy obce sú doložené z roku 1410 ako Bospathaka, Bozpataka, neskôr ako Bozyas (1474), Bzanye (1773), Bzanné (1808), Bžany (1920); po maďarsky Bodzás. Bola majetkovou súčasťou panstva Čičava. Neskôr ju vlastnili Barkóczyovci a Szirmayovci. V roku 1600 malo sídlisko asi 5 poddanských domov.
V rokoch 1715 až 1720 tu postupne hospodárilo 9 až 10 poddanských domácností, v roku 1828 bolo 32 domov a 239 obyvateľov, v roku 1900 193 obyvateľov.
Obyvatelia sa v minulosti zaoberali tradičným poľnohospodárstvom, drevorubačstvom, pálením drevného uhlia a povozníctvom. Do roku 1918 obec administratívne patrila do Zemplínskej stolice. Za I. ČSR pracovali prevažne v poľnohospodárstve a lesoch. V roku 1933 tu boli vzbury proti exekúciám. JRD bolo založené v roku 1950. v roku 1970 tu žilo 212 obyvateľov Časť chotára zabrala vodná nádrž. Časť obyvateľov pracovala v priemyselných podnikoch v Stropkove a Košiciach.