O rybolove v regióne Domaša

Vo vodnej nádrži Domaša žije 25 druhov sladkovodných rýb, hlavné zastúpenie tu má kapor, pleskáč, zubáč, boleň, ostriež, šťuka, úhor, podustva, nosáľ, sumec. V roku 1998 tu bola po prvýkrát nasadená jedna tona lososovitých rýb, ako sú pstruhy potočné a dúhové, ale aj sivone.

Rybársky revír číslo 912 – VN Domaša. Vodná plocha nádrže od telesa hrádze po cestný most pri obci Lomné – 1420 ha. Rybolov povolené po celý rok, lov rýb z lodiek a zavážanie nástrah je povolené. Platia individuálne doby ochrany druhov rýb (rybolovný poriadok možno vyžiadať pri kúpe povolenia). Na vyznačenom úseku Turany – Lomné po cestný most je pri obci Lomné lov rýb od 16.3. do 30.6. zakázaný.

Rybársky revír číslo 913
– VVN M. Domaša
Vodná plocha nádrže od stavidla v obci Slovenská Kajňa po priehradný múr – 105 ha. Lov rýb povolený po celý rok, lov rýb z lodiek a zavážanie je zakázané. Hlavné druhy rýb: kapor, amur, tolstolobik, šťuka, úhor, plotica, červenica, boleň, jalec hlavatý, pleskáč.

Ďalšie možnosti rybolovu v okolí: Tovarné, rybník BOR - kapor, zubáč, úhor. Nižný Hrušov, rybník – kapor. Rakovec, rybník - pstruhový revír. Rieka Topľa - kapor, podustva, šťuka. Rieka Ondava - kapor, podustva, zubáč, pstruh, lipeň.

Predaj povolení na lov rýb pre rybársky revír VN Domaša:

Juraj Hricko, Nová Kelča 101, Tel.: Mobil: 0918 711 541, 0905 778 741

Marta Makarová, Nová Kelča 101, Tel.: 057/4479 011

Slovenský rybársky zväz Nová Kelča, Tel.: 057/4499 210, 057/4479 011, Mobil: 0905 778 741

Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu, Vranov nad Topľou, Mobil: 0905 959 428

Štátne rybárske lístky vydáva Mestský úrad vo Vranove nad Topľou, Tel.: 057/4422 551, Kancelária prvého kontaktu.