O cykloturistike v regióne Domaša

Priamo v okolí Domaše momentálne nie sú vyznačené cyklistické trasy. V pláne je vybudovanie značenej cyklotrasy Vranov nad Topľou - Michalok - Kvakovce - Dobrá - Trepec. Územný plán obce Malá Domaša rieši v nadväznosti na jestvujúcu cyklotrasu vedenú po ceste III/5573 novú cyklotrasu, vedenú severným smerom pozdĺž vodného toku Ondava do katastra obce Holčíkovce.
Pre cykloturistiku zatiaľ slúžia aj trasy uvedené v podstránke Turistika, pri pobyte na Domaši doporučujeme využiť novú, zatiaľ neznačenú trasu “Okolo Domaše z Dobrej”.


Okolo Domaše z Dobrej

Vďaka otvoreniu hrádze vodnej nádrže Domaša, ktorá spája rekreačné strediská Dobrá a Monika, si môžete vyskúšať mierne náročnú trasu o dĺžke 45 km s prevýšením 90 m. Trasa vedie po brehoch vodnej nádrže cez všetky strediská, kde sa nachádzajú bufety a teda aj možnosti občerstvenia.
Odporúčané smerovanie je RS Dobrá – RS Poľany – RS Eva – Zátoka – RS Krym – RS Turany – RS Tíšava – Trepec – RS Dobrá, ale začať a skončiť môžete v ktoromkoľvek rekreačnom stredisku.
Podklad trasy je zmiešaný: lesná cesta, štrk, asfalt.

Ak ste zdatnejší cyklisti, môžete sa napojiť na jednu z nasledujúcich tratí, ktoré vedú v blízkosti Domaše: „Cyklotrasa okolo Domaše“ a „Cyklotrasa Na Domašu“.
Cyklotrasa okolo Domaše
Prešov, sídlisko II. (255 m n. m.) – Kapušany – Lipníky – sedlo Petič (340 m n. m.) – Hanušovce – Vyduma – Remeniny (186 m n. m.) – Matiaška – Detrik (320 m n. m.) – Domaša, RS Dobrá – Malá Domaša (140 m n. m.) – Poľany, zastávka autobusu (260 m n. m.) – RS Eva, zastávka autobusu – Nová Kelča, zastávka autobusu (180 m n. m.) – Turany nad Ondavou – Stropkov – Giraltovce – Kručov (218 m n. m.) – Fijaš – Giraltovce (206 m n. m.) – Kračúnovce – Chmeľov, zastávka autobusu (400 m n. m.) – Lipníky – Kapušany – Prešov, sídlisko II. (255 m n. m.)
Dĺžka celej trasy je 98 km,  čas potrebný na absolvovanie celej trasy je 6-7 hodín.
Profil trasy - prevýšenie: 265 m n.m.
Obtiažnosť: 3,5
Celkom nastúpaných 700 m,  stúpanie na trase 38%
Poznámka: V lete po trase aj kúpanie v niektorom zo stredísk

Cyklotrasa Na Domašu

Prešov, parkovisko ŽSR – Kokošovce – Sigord, jazero (380 m n. m.)  – Sigord, Kvašná voda (490 m n. m.) – Sigord, učilište – Hanušovské sedlo (850 m n. m.) – Zlatá Studňa (570 m n. m.) – pod Oblíkom – Petrovce (310 m n. m.) – Hanušovce – Vyduma – Bystré (180 m n. m.) – Škrabské – Detrik (320 m n. m.) – Domaša, RS Dobrá (160 m n. m.) – Domaša, RS Valkov – Lomné (170 m n. m.) – Kručov (218 m n. m.) – Giraltovce – Kračúnovce – Chmeľov, zastávka autobusu (400 m n. m.) – Lipníky – Kapušany –  Prešov, sídlisko II. (255 m n. m.)
Dĺžka celej trasy je cca 95 km, čas potrebný na absolvovanie celej trasy je 7-8 hodín.
Profil trasy - prevýšenie: 692 m n.m.
Obtiažnosť: 4
Celkom nastúpaných 1 265 m, stúpanie na trase 36%
Poznámka: Náročná trasa s kúpaním, späť po hlavnej ceste. Z Ruskej Novej Vsi ideme po ZELENEJ na Sigort. Dolinou bystriny Malá Delňa sa po spevnenej lesnej ceste dostaneme do Hanušovského sedla. Lesnou svažnicou pokračujeme vľavo, smerom na sever. Na prvej križovatke dvoch lesných asvaltových ciest sa dáme doprava. Dostaneme sa k Zlatej studni. ďalej ideme stálym zjazdom po ZELENEJ a ŽLTEJ až do Petroviec. Z nich štátnou cestou do Hanušoviec a Bystrého. V dedine odbočíme vľavo na ZELENÚ a cez lávku nad Topľou prídeme k minerálnemu prameňu. Pokračujeme do Škrabského. Po spevnenej ceste sa dostaneme do lesa, kde ideme stále po značke až do ríbezľových sadov pri dedine Detrik. Zjazdom po ZELENEJ sa dostaneme do doliny, ktorá ústi pri rekreačnej oblasti Domaša Dobrá. Späť do Prešova už ideme len po štátnej ceste. Trasu možno nájsť na mape č. 115 a 116.
Cykloturistický atlas Slovenska (VKÚ Harmanec) z roku 2006 uvádza v okolí Domaše tieto trasy: „č. 30: Z Hanušoviec nad Topľou k Domaši“, „č. 31: Okolo Domaše z Vranova do Stropkova“, „č. 32: Okolo Domaše“ a „č. 33: Z Vranova do Medzilaboriec

30: Z Hanušoviec nad Topľou k Domaši
Trasa začína v meste Hanušovce nad Topľou po ceste II/556 a pokračuje cez Giraltovce do Lomného a cestou III/5576 do Mrázoviec, Tokajíka a potom údolím potoka Ondalík do Holčíkoviec a cestou I/15 do Malej Domaše a ďalej cestou III/5573 k rekreačným zariadeniam na juhozápade Domaše do Dobrej a cez Detrík a Remeniny späť do Hanušoviec nad Topľou. Celková dĺžka tejto trasy v náročnejšom športovom trasovaní je 72,0 km s prevýšením 820/820.

31: Okolo Domaše z Vranova do Stropkova
Trasa spája mestá Vranov nad Topľou a Stropkov dolinou rieky Ondava. Celková dĺžka tejto trasy v nenáročnom rekreačnom trasovaní po ceste I/15 je 41,0 km s prevýšením 310/250 m.

32: Okolo Domaše
Trasa začína v obci Malá Domaša a pokračuje v nenáročnom rekreačnom trasovaní po ľavom brehu rieky Ondava cestou I/15 po most cez Ondavu do Lomného a v náročnejšom športovom trasovaní cestou III/55617 do Bžian a ďalej po účelovej a lesnej ceste rekreačnými zariadeniami na pravom brehu vodnej nádrže Domaša späť do východzieho miesta v obci Malá Domaša. Celková dĺžka tejto trasy je 39,0 km s prevýšením 480/480 m.

33: Z Vranova do Medzilaboriec
Trasa spája mestá Vranov nad Topľou a Medzilaborce dolinou riečky Oľka. Celková dĺžka tejto trasy v náročnejšom športovom trasovaní po ceste II/554 je 68,0 km s prevýšením 490/315 m.