Východisko RS Poľany

Na prechádzky sa hodia scénericky pekné zmiešané porasty okolo strediska a čiatočne zalesnený priestor na juh od RS Poľany medzi tokmi Ondavy a Ondalíka. .
Pekné sú i lesy na juhovýchod a za hrádzovým telesom, cez ktoré vedie zo strediska Poľany červeno značkovaná turistická cesta cez RS Mládežnícka osada a RS Dobrá do Matiašky. Na opačnú stranu táto cesta vedie cez RS Holčíkovce do lesov Šnidárky a do obce Závadka