Východisko RS Valkov


Strediskom vedie zelene a žlto značkovaná cesta. Valkov má veľmi dobré turistické zázemie. Na prechádzky je vhodné bezprostredné okolie vodného diela a zalesnené priestranstvá smerom na západ, sever a juh. Vrcholové lúky i holiny poskytujú pekné čiastkové výhľady. Príťažlivé sú vychádzky do okolia Grófne, Vysokane, Lysej hory. Na chrbty okolitej pahorkatiny výstupy z oboch strán sú pomerne strmé a miestami namáhavejšie.
Túra „Grófňa – trepecký kostolík“

Zo strediska podľa žltej značky smerom na Tišavu. Z ohybu veľkej zátoky spodnou časťou parkoviska chodníkom okolo chát do hustej mladiny v ľavom svahu a potom do vysokého listnatého lesa. Na kratšom úseku je treba značky pozorne sledovať, lebo hore lesom vedú bez cesty, či viditeľného chodníka. Vystúpime na vozovú cestu, zľava prichádza červená značka, spolu s ňou pokračujeme vľavo a hneď zasa vpravo do smrekovej mladiny v miernom výstupe na Grófňu. Z vrcholovej časti pekné výhľady na strednú časť Domaše. Na mieste, kde klesajúca cesta znovu vchádza do lesa, opúšťame značky a odbočujeme poľnou cestou vľavo. Cez oráčiny smerujeme do náprotivného dolného cípu holín k zalesnenej stráni, pod ktorou do vodnej nádrže vteká bezmenný potôčik. Po jeho prekročení za úžľabinou sa nachádza chátrajúci kostolík zo zaplavenej obce Trepec. Tu je aj vhodné a tiché miesto na odpočinok. Do východiska sa vrátime po príjemnej ceste okrajom lesa v tesnej blízkosti vodnej plochy smerom na sever až severozápad.
Z tohto východiska dopručujeme aj túry „Lesný okruh“, „Lysá hora“, „Bžany – Jakubov“ a „Baňa“

„Lesný okruh“
Zo zákruty cesty nad pohostinstvom Jednoty v stredisku Valkov podľa zelenej a žltej značky do doliny smerom na západ. Vpravo novšia výstavba rekreačných zariadení. Po chvíli v mieste, kde z ľavej strany schádza potôčik a začínajú sa rozľahlé pastviny (zvyčajne tu býva aj skládka dreva), podľa žltej značky odbočujeme vľavo (zelené značky pokračujú dolinou) na okraj listnatého lesa. Pridržiavajúc sa vozovej cesty vpravo a zdĺhavejším výstupom lesom na chrbát. V závere okolo drôtenej ohrady lesnej škôlky (obmedzený výhľad) na širokú lesnú cestu, ktorou vedie červená značka. Ňou sa dáme vľavo (na juhovýchod) stále chrbtom lesom, podlhovastou kosienkou, rúbaňami a cez Vysokaňu až po Grófňu. Dôjdeme na miesto, kde žltá turistická značka z opačného smeru odbočuje z tejto cesty chodníkom vľavo do lesa. Pokračujeme ňou, pozorne sledujúc túto žltú značku, lebo vedie bez chodníka. Schádzame k veľkej zátoke v Tišave a cestou vľavo sa dostaneme do centra RS Valkov.

„Lysá hora“
Zo zákruty cesty pri prvej zátoke neďaleko pohostinstva Jednoty dolinou bezmenného potoka podľa zelenej a žltej značky cestou smerom na západ. O chvíľu žltá značka odbočuje vľavo, pokračujeme podľa zelenej značky až do záveru doliny. Pred sútokom potôčikov odbočíme lesnou cestou najprv vpravo a potom vľavo. Lesom, v závere holinami vystúpime na Lysú horu (rozhľady). Odtiaľ návrat hociktorou cestou smerom na severovýchod až východ na cestu pri vodnej nádrži, prípadne chrbtom na juhovýchod zväčša nezalesneným terénom po západných svahoch vrchu Stavenec priamo do RS Valkov.

„Bžany – Jakubov“
Autobusom do Bžian. Zo zastávky autobusu podľa žltej značky proti toku potoka cez obec a okolo cigánskej osady na voľné priestranstvo. Z neho cestou vľavo (neprechádzať potok) do listnatého lesa, v ktorom sa začína strmšie stúpanie. Nadväzujúcou širokou cestou vpravo vystúpime na Jakubov. Tu sa žltá značka končí. Z jeho zatrávneného chrbta otvára sa pohľad na sever. Pokračujeme vľavo (na západ) okrajom lesa (po ľavej strane) podľa zelenej značky. Ďalej v lese, pozorne sledujeme značku, a zo zarastajúcej čistinky podľa šípky na strome odbočíme vľavo dolu lesom na cestu a ňou strmo do doliny bezmenného potoka. Pred vyústením doliny sa sprava pridruží žltá značka. O chvíľu sme už pri prvých stavbách RS Valkov.

Z vyššie spomínanej čistinky sa do strediska Valkov možno dostať aj tak, že od šípky pokračovaním po ceste po 50 – 60 metroch na zákrute sa napojíme na červenú značku, podľa ktorej odbočíme vľavo (na východ) a po krátkom úseku v lese bez chodníka prídeme na vozovú cestu a ňou podľa značky vľavo (vpravo sú rozľahlé oráčiny) pokračujeme ďalej. Asi po 15 min. chôdze pri ohradenej lesnej škôlke vľavo na začínajúcu sa žlto značkovanú cestu. Vedľa drôtenej ohrady lesom zostupujeme až na cestu v doline, ktorou vedie zelená značka a spolu s ňou o malú chvíľu prídeme k prvým rekreačným zariadeniam v RS Valkov.
Priebeh trasy červenej značky sa plánuje upraviť tak, aby sa na čistinke stretla so zelenou značkou.

„Baňa“
Pre milovníkov prírody a turistických pochodov ponúkame návštevu jedného z najatraktívnejších vrchov v okolí mesta Stropkov - vrch Baňa s nadmorskou výškou 526 m.
Na vrchol sa dostanete dobre udržiavanými turistickými chodníkmi po zelenej značke za 6,5 hod. z rekreačnej oblasti Domaša Valkov. Najväčším zážitkom pre návštevníkov tohto vrcholu je prekrásny výhľad na Vihorlatské pohorie (Sninský kameň), Slanské pohorie, Nízky Beskyd, Čergovské pohorie, Ondavskú a Laboreckú vrchovinu a za pekného počasia aj na časť Vysokých Tatier.