O turistike v regióne Domaša

Pahorkatinový charakter okolia Domaše je ideálnym miestom pre nenáročnú turistiku.
Rekreačné strediská na Domaši sú priam predurčené na turistické rekreačné aktivity počas celého roka. Všetky trasy je možné realizovať bežnými spôsobmi presunu: peši, nordic walking (chôdza s paličkami), na bicykli, v zime na bežkách a na snežniciach.
Východzími miestami (VM) môže byť RS Mládežnícka osada, RS Dobrá, RS Valkov, RS Turany nad Ondavou, RS Nová Kelča, RS Holčíkovce či  RS Poľany.


Rekreačnou oblasťou Domaša prechádza 10 značkovaných turistických ciest:

1. Červene značkovaná cesta: Matiaška – dolina Bžanského potoka – chrbát nad Medzichotárom – Vysokaňa – Grófňa – RS Dobrá – Mládežnícka osada – RS Poľany (asi 17 km); cesta pokračuje cez RS Holčíkovce – Kelčianky – Šnidárku – Piskorovce do obce Závada (25 km).

2. Modro značkovaná cesta: Vranov nad Topľou, železničná stanica – Sady – sedlo nad Čičavou – polia na náhornej plošine – Kvakovce – RS Dobrá (21 km). Z Vranova na Topľou trasa vedie iba poľom, kde sa cesty menia a niet objektov pre značky, takže sa plánuje jej zmena a skrátenie.

3. Modro značkovaná cesta: Nová Kelča, salaš Alpina – Šnidárka – obec Tokajík – Tokajík, pamätník zastrelených občanov (11 km). Značkovaná cesta pokračuje na Brusnicu, Stropkov a Šarišský Štiavnik (27 km).

4. Zelene značkovaná cesta: RS Dobrá – Detrík – Vavrinec – Bystré, žel. stan. (17 km). K menším zmenám dôjde na úseku Bystré, minerálne pramene – Detrík.

5. Zelene značkovaná cesta: RS Valkov – Jakubov – Ruský Kručov – Kamenec – Šandal – Baňa (24,5 km). Cesta pokračuje ďalej cez Rakovčík – Rajsovu horu – Ostrý vrch do Svidníka (18 km).

6. Zelene značkovaná spojka: Piskorovce – križovatka s červene značkovanou cestou – pamätník zastrelených občanov v Tokajíku (6 km).

7. Žlto značkovaná cesta:
Slovenská Kajňa – Kvakovský potok – spoj s modrou značkou pri Pohlodku (5 km).

8. Žlto značkovaná cesta:
RS Dobrá – začiatok doliny Syrového potoka – Grófňa – RS Valkov – začiatok doliny bezmenného potoka – spoj s červenou značkou na chrbte (asi 9 km).

9. Žlto značkovaná cesta:
Bžany – Jakubov, spoj so zelenou značkou (2,5 km).

10. Žlto značkovaná cesta: Prituľany – Ferligov, spoj s červenou značkou (2,5 km).

Vzhľadom na zastaralosť značkovania, nedostatok vychodených ciest a chodníkov vyskytujú sa kratšie úseky bez zreteľných komunikácií, ako aj staršie, slabo viditeľné značky. Na takýchto miestach treba postupovať opatrne od značky ku značke. Značenie turistických chodníkov nie je všade obnovovaná, väčšia časť turistických trás je bez značenia, preto odporúčame trasy absolvovať v sprievode turistického vodcu.

Východný breh nemá na turistiku také dobré podmienky ako západný, z ktoréhokoľvek strediska možno (i na viac etáp) absolvovať okruh okolo vodnej nádrže. Na strmších svahoch treba zvýšiť opatrnosť a prechádzať v dostatočnej vzdialenosti od vodnej hladiny. Všade sú vychodené a miestami i upravené chodníky. Navrhnuté výlety a vychádzky sú iba stručným náčrtom. Návštevníci si ich môžu s použitím turistickej mapy prispôsobovať a vytvárať podľa záujmov, výkonnosti, schopností orientovať sa v teréne, časových možností i napojením sa na dlhšie značkované turistické cesty v okolí Domaše.


Uvedené údaje sa vzťahujú na 80. a 90. roky 20. storočia. Niektoré názvy môžu byť dnes už neaktuálne.

Dňa 16.07.2011 o 10.30 h bola slávnostne po 24 rokoch otvorená hrádza priehrady Veľká Domaša pre peších turistov a cyklistov. Hrádza je otvorená denne v čase od 08.00 h do 20.00 h. V ostatnom čase je potrebné trasu riešiť obchádzkou cez cestný most nad riekou Ondava cca 2 km pod priehradou v smere na Malú Domašu.

Pre oblasť Domaše je určená mapa č. 116 - Slanské vrchy - Veľká Domaša, ktorú vydal VKÚ - Vojenský kartografický ústav, Harmanec - Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript. , www.vku.sk