Chmeľov

1118316388.jpgObec sa spomína už od r. 1212. Koncom 12. stor. sa tu usídlili Križovníci Božieho hrobu. Mali tu kláštor, jediný svojho druhu na Slovensku. Po r. 1313 sa presídlili do Lendaku. Od 13. stor. sa tu využívalo refugiálne a strážne výšinné hradisko. V polovici 15. stor. tu bola bratrícka posádka, pevnosť a sídlo J. Talafúsa. K obci patrí časť Podhrabina. Kostol evanjelický, postavený okolo r. 1300, renesančná veža z r. 1634. Gotické architektonické detaily, renesančné sgrafitové nárožené kvádrovanie na veži. Kúria, pôvodne krížovnícky hrad, začiatkom 17. stor. prestavaný, po r. 1945 upravený na školu. V Chmeľove je významná archeologická lokalita z doby bronzovej (kultúra popolnicových polí z jej mladšej fázy) a staršej doby železnej.

foto: www.hrady.sk