Obecné symboly

Symboly obce Turany nad Ondavou erb, vlajka a pečať, sú po schválení zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky. Obecné symboly boli posvätené pri príležitosti 440. výročia prvej písomnej zmienky o obci.

V zelenom štíte nad zlatým zvlneným brvnom strieborná sem hľadiaca turia hlava v zlatej zbroji.

Vlajka obce pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej 1/8, zelenej 2/8, bielej 1/8, žltej 12/8, zelenej 2/8 a bielej l/8. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Pri tvorbe erbu nebolo možné vychádzať z historickej obecnej pečate. V dostupných prameňoch na Slovensku ani v zahraničí sa nepodarilo nájsť obecnú pečať s originálnym znamením. Vzhľadom na tieto skutočnosti bolo potrebné pristúpiť k tvorbe úplne nového erbu. Pritom bolo vhodné vychádzať jednak z názvu obce, odvodeného od tura, býka, ako aj z rieky Ondavy, no najmä z najvýznamnejšej súčasnej dominanty celého okolia, vodnej nádrže Domaša.